Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności w sprawowaniu przez kuratorów sądowych kontroli okresu próby skazanych, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary bez orzeczonego dozoru kuratora z dnia 2006-08-23.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517732/05/VII/714 RZ
Data sprawy:
2006-08-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
do czasu zakończenia prac legislacyjnych
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności w sprawowaniu przez kuratorów sądowych kontroli okresu próby skazanych, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary bez orzeczonego dozoru kuratora.

Zgodnie z art. 178 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, w sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia

o warunkowym zawieszeniu wykonania kary - bez ustanowionego dozoru nad skazanym - właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji. Zasada ta dotyczy także właściwości kuratora sądowego, chociażby skazany mieszkał w miejscowości położonej w innym okręgu sądowym. W praktyce kurator zatrudniony w określonym sądzie rejonowym sprawuje kontrolę nad skazanymi, którzy zamieszkują na terenie całej Polski.

Taki sposób wykonywania zadań przez kuratorów sądowych jest nie tylko nieefektywny, ale stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o kuratorach sądowych, które wprowadziły zasadę środowiskowego (terytorialnego) działania kuratora sądowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań zmierzających do zmiany odpowiednich przepisów K.k.w., która wprowadzi do praktyki zasadę wykonywania kontroli okresu próby wobec osób, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary bez ustanowionego dozoru nad nimi, przez kuratora sądowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (pobytu) tych osób. Nowelizacja będzie wiązała się z odpowiednią zmianą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: