Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: GKWN - Główny Koordynator do spraw Współpracy Naukowej

Ilość odnalezionych wyników: 1

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
GKWN.542.1.2023
Data sprawy:
2023-03-21
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.