Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie prawa do wynagrodzenia sędziego w stanie spoczynku z dnia 2014-12-09.

Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
III.7060.1179.2014
Data sprawy:
2014-12-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie prawa do wynagrodzenia sędziego w stanie spoczynku.

Na tle jednej ze skarg ujawnił się problem braku prawa do wynagrodzenia sędziego, który utracił możliwość zachowania prawa do wynagrodzenia ze względu na dłuższą niż rok nieobecność w pracy z powodu choroby oraz nie nabył prawa do uposażenia w stanie spoczynku. Zdaniem Rzecznika przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa do wynagrodzenia sędziego nieobecnego w pracy z tytułu choroby trwającej powyżej roku, w sytuacji gdy nie została ostatecznie rozstrzygnięta kwestia przeniesienia takiego sędziego w stan spoczynku, budzi wątpliwości konstytucyjne. Konstytucja przewiduje bowiem, że sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Problemu nie rozwiązuje przyjęty w orzecznictwie Sądu Najwyższego kierunek orzekania, zgodnie z którym konstytucyjnie zagwarantowane prawo sędziego do wynagrodzenia lub uposażenia w stanie spoczynku decyduje o wskazaniu w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa takiej daty przeniesienia sędziego w stan spoczynku, aby sędzia nie był w żadnym okresie pozbawiony wynagrodzenia lub uposażenia. Pozostaje bowiem problem zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sędziego i jego rodziny w okresie, w którym trwa procedura weryfikowania jego stanu zdrowia. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-01-16
Opis odpowiedzi:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa (16.01.2015 r.) podzielił wątpliwości przedstawione w wystąpieniu Rzecznika dotyczące niezgodności z Konstytucją przepisu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa do wynagrodzenia sędziego nieobecnego w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok, w sytuacji gdy ostatecznie nie została podjęta decyzja o jego przeniesieniu w stan spoczynku z tego powodu. Jeśli zaś chodzi o przepis ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wyłączający drogę sądową w sprawach przeniesienia sędziego w stan spoczynku, to jego niekonstytucyjność jest oczywista. W praktyce nie jest on co prawda stosowany, niemniej jednak postulat uchylenia kwestionowanego przepisu w celu usunięcia niezgodności z regulacją zawartą w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych jest jak najbardziej zasadny.