Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów z uzyskaniem świadczeń w sytuacji urodzenia martwego dziecka, którego płci nie da się ustalić z dnia 2015-07-02.

Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.534.18.2015
Data sprawy:
2015-07-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów z uzyskaniem świadczeń w sytuacji urodzenia martwego dziecka, którego płci nie da się ustalić.
Treść odpowiedzi otrzymanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie świadczeń dla kobiet, które urodziły martwe dziecko, którego płci nie da się ustalić, nie przyniosła oczekiwanego rozwiązania problemu sygnalizowanego w wystąpieniu. W wystąpieniu Rzecznik podkreślała, że w przypadkach podawanych przez skarżących nie można sporządzić aktu urodzenia z uwagi na niemożliwość określenia płci dziecka, a więc elementu obligatoryjnego przy sporządzeniu tego aktu stanu cywilnego. Brak możliwości określenia płci dziecka uniemożliwia uzyskanie dokumentu niezbędnego do ubiegania się o skrócony urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, czy też zasiłek pogrzebowy. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany przepisów tak, aby opisane w nich świadczenia możliwe były do udzielenia w razie przedstawienia karty zgonu dziecka, analogicznie do rozwiązania przyjętego w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-08-17
Opis odpowiedzi:
Minister Pracy i Polityki Społecznej (17.08.2015 r.) podtrzymał wyjaśnienia przedstawione w odpowiedzi z dnia 9 kwietnia 2015 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Kwestia określenia płci dziecka w akcie urodzenia dziecka martwego, jak również odmowa sporządzenia aktu urodzenia dziecka, z uwagi na brak możliwości ustalenia płci dziecka, wynikają z przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego, co pozostaje we właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i nie leży w kompetencji zarówno Ministra Zdrowia, jak również Ministra Pracy i Polityki Społecznej.