Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby ustawowego określenia uprawnień pracowników ochrony w budynkach sądowych z dnia 2015-07-21.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.16.2014
Data sprawy:
2015-07-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby ustawowego określenia uprawnień pracowników ochrony w budynkach sądowych.
Rzecznik podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania na poziomie ustawy uprawnień pracowników ochrony w budynkach sądowych. Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach sądowych oraz zapobieganie naruszaniu zakazu wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych, w praktyce wymaga często dokonania przez pracowników ochrony czynności o charakterze prewencyjnym m.in. przeglądania zawartości wnoszonych na teren sądu toreb czy odzieży. Wprawdzie przeglądanie może być powierzone osobom innym niż funkcjonariusze Policji, to jednak wymaga regulacji ustawowej z uwagi na ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności. Kwestie te nie mogą być uregulowane na przykład w regulaminach sądów, jak ma to obecnie miejsce. Z przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie sposób wyinterpretować uprawnienia pracowników ochrony do przeglądania bagażu i odzieży osób wchodzących do budynku sądu w przypadku podejrzenia wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie informacji o aktualnym stanie prac legislacyjnych w omawianej kwestii.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-24
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 24 marca 2016 r. zgodził się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że trzeba uregulować zasady kontrolowanie osób wchodzących do sądów w akcie rangi ustawowej. Zmiany te mają być wprowadzone przy okazji prac nad nową ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych.