Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie problemów związanych z rejestracją stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 2015-07-22.

Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.612.317.2014
Data sprawy:
2015-07-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie problemów związanych z rejestracją stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Rzecznik otrzymuje liczne skargi dotyczące problemów związanych z rejestracją stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powtarzającym się zarzutem jest przewlekłość tych postępowań, często spowodowana wielokrotnym wzywaniem przez sąd osób ubiegających się o zarejestrowanie stowarzyszenia do dokonania zmian we wskazanych postanowieniach statutu. Opisane przez skarżących okoliczności mogą prowadzić do naruszenia konstytucyjnej wolności zrzeszania się. Rzecznik Praw Obywatelskich zdaje sobie sprawę z konieczności spełnienia przez każde stowarzyszenie warunków określonych ustawowo oraz konieczności kontrolowania zgodności statutu stowarzyszenia z przepisami prawa. Jednak w celu podjęcia działań przez stowarzyszenie konieczne jest uprzednie zarejestrowanie takiego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Długi czas oczekiwania na zarejestrowanie stowarzyszenia może powodować, że brak będzie możliwości podjęcia działań będących bezpośrednim powodem jego utworzenia. W opinii Rzecznika podstawowym zagadnieniem jest uregulowanie dotyczące terminu na rozpoznanie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia. Konieczne jest wprowadzenie do przepisów prawa takiego terminu, który będzie wskazywać wyraźne granice czasowe, w których wniosek powinien być rozpatrzony. Rzecznik prosi o rozważenie uwzględnienia opisanych w wystąpieniu zagadnień w toku procedowania nad nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: