Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie sportowców uprawiających sporty nieolimpijskie z dnia 2015-12-04.

Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
VII.715.27.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie sportowców uprawiających sporty nieolimpijskie.
Rzecznik ponownie porusza problem, z jakim zwrócili się do niego przedstawiciele polskich związków sportowych w sportach nieolimpijskich. Na poprzednie wystąpienie skierowane w dniu 22 września 2015 r. Rzecznik niestety nie otrzymał odpowiedzi ówczesnego Ministra Sportu i Turystyki. Prośba sportowców dotyczyła interwencji Rzecznika w związku z nowymi przepisami ustawy o sporcie, które pozbawiają te związki statusu polskiego związku sportowego. Skarżący uznają obowiązujące rozwiązanie za niekonstytucyjne i dyskryminujące około 250 tysięcy osób uprawiających sporty nieolimpijskie, przede wszystkim dzieci i młodzież. Kwestionowany zapis ustawy o sporcie stanowi, że do wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego należy dołączyć zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Oznacza to, że o statusie związku decyduje w istocie międzynarodowa organizacja pozarządowa, niepodlegająca polskiemu prawu. Skarżący wskazali na negatywne konsekwencje dla polskich sportowców wynikające z przyjętego rozwiązania. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-12-28
Opis odpowiedzi:
Minister Sportu i Turystyki (28.12.2015 r.) nie zgodził się z zarzutami przedstawianymi w skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozwiązanie przyjęte w ustawie o sporcie ma zapewnić konsolidację polskiego sportu, a także stanowi gwarancję zachowania odpowiednich standardów przez polskie związki sportowe. Warunkiem uznania przez MKOl jest bowiem przestrzeganie postanowień Karty Olimpijskiej, Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz globalny charakter danego sportu. Podobne rozwiązania prawne zostały przyjęte także w innych państwach europejskich. Polskie rozwiązania prawne, podobnie jak w innych państwach, zmierzają do priorytetowego traktowania wybranych sportów, biorąc pod uwagę kryterium potencjału danego sportu w upowszechnianiu aktywności fizycznej lub promocji Polski na arenie międzynarodowej. Przyjmowanie takich założeń jest konieczne ze względu na ograniczone źródła finansowania polskiego sportu, w szczególności ze środków publicznych. Minister dodał jednocześnie, że kwestia tworzenia polskich związków sportowych zostanie ponownie przeanalizowana, tak aby wypracować optymalne rozwiązania.