Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych z dnia 2016-01-20.

Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2016-01-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Zdecydowana większość polskich wyborców, w tym osób niepełnosprawnych i starszych, woli głosować osobiście w lokalu wyborczym. Wynika tak z badań przeprowadzonych przez CBOS i Biuro RPO. Tylko niewielka część wyborców niepełnosprawnych i starszych chce korzystać z alternatywnych procedur głosowania, czyli korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Dlatego tak bardzo istotne jest dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Obecnie przeważająca większość kontrolowanych lokali (81%) nie spełnia kryteriów technicznych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Przygotowywany szczegółowy raport RPO z podejmowanych w latach 2014 – 2015 kontroli lokali wyborczych mających status dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych będzie zawierał dodatkowo wyniki kontroli przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe. W raporcie znajdą się także rekomendacje dla ustawodawcy oraz propozycje zmian organizacyjnych i technicznych. Docelowo połowa lokali wyborczych na terenie każdej gminy powinna być w pełni dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. RPO zwraca się o podjęcie skutecznych działań mających zapewnić wyborcom niepełnosprawnym ochronę ich praw wyborczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-03
Opis odpowiedzi:
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania (03.02.2016 r.) zapewnił, że podejmie wszelkie działania, aby zagwarantowane prawa osób z niepełnosprawnościami miały swoje odzwierciedlenie nie tylko w przepisach prawa, ale przede wszystkim w życiu codziennym, w tym także w realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego. Jednocześnie wyraził gotowość współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w kwestii ochrony praw wyborczych osób niepełnosprawnych oraz właściwego dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.