Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania sprawdzenia osób zatrzymanych w pomieszczeniach Straży Granicznej z dnia 2016-01-21.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.10.2015
Data sprawy:
2016-01-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania sprawdzenia osób zatrzymanych w pomieszczeniach Straży Granicznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie przedstawił problem braku odpowiedniej podstawy prawnej do przeprowadzania czynności sprawdzenia osoby zatrzymanej w pomieszczeniach Straży Granicznej. Szczegółowe sprawdzenie wykonywane przez funkcjonariuszy przybiera formę kontroli osobistej i nie może być prowadzone na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do rozporządzenia MSWiA. Tego rodzaju ingerencja w prawo do prywatności może być ustanowiona tylko w ustawie i tylko w określonych sytuacjach. Podana w odpowiedzi podstawa prawna do przeprowadzenia sprawdzenia, znajdująca się w ustawie o cudzoziemcach, dotyczy wyłącznie cudzoziemców przewożonych do aresztu dla cudzoziemców. Swoim zakresem nie obejmuje jednak pozostałych osób mogących przebywać w pomieszczeniach Straży Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzymanych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-19
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podzielił stanowisko Rzecznika w odpowiedzi z 19 lutego 2016 r. Poinformował, że w ramach prac legislacyjnych ulegną zmianie w niezbędnym zakresie przepisy ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o Straży Granicznej.