Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych z dnia 2016-06-01.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.6.2016
Data sprawy:
2016-06-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie przyczyn, dla których stawka płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, określona w rozporządzeniu z 9 października 2015 r., jest o ponad połowę niższa od stawki szacowanej, podanej na etapie wypełniania wniosków przez rolników. Rolnicy, którzy składają wniosek o dopłaty, dokonują planów inwestycyjnych na podstawie szacunkowych stawek płatności bezpośrednich. Dlatego też zdaniem Rzecznika kwoty szacunkowe powinny jak najdokładniej odpowiadać kwotom ostatecznym.
Z instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016, zamieszczonej na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że szacowane stawki płatności bezpośrednich na rok 2016 zostaną opublikowane najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r. na stronach internetowych Agencji oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rzecznik nie kwestionuje faktu, że szacunkowe stawki płatności bezpośrednich nie są wiążące prawnie. Jednak organy państwa powinny określać te stawki z należytą starannością, tak aby nie wprowadzać w błąd rolników wypełniających wnioski.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: