Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących dostępu do pytań z przeprowadzonych już państwowych egzaminów z dnia 2016-07-11.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.6060.48.2014
Data sprawy:
2016-07-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących dostępu do pytań z przeprowadzonych już państwowych egzaminów.

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, testy i pytania testowe, przeprowadzone w ramach Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, nie podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem Rzecznika przepisy te, w zakresie w jakim dotyczą testów i pytań testowych oraz zadań testowych, które już się odbyły, są niezgodne z konstytucyjnym standardem prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej, co zostało potwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Analogiczna regulacja prawna jak ta zakwestionowana przez Trybunał znajduje się w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej. Zgodnie z Konstytucją każdy ma prawo do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy i osób pełniących funkcje publiczne oraz o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego. W opinii Rzecznika pytania i testy z egzaminów państwowych które już się odbyły stanowią informacje publiczną co zostało potwierdzone w orzecznictwie sądów administracyjnych. Ponadto w ocenie Rzecznika ograniczenie prawa do informacji publicznej wynikające z Konstytucji nie ma uzasadnienia w przypadku przedmiotowych regulacji dlatego też Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska i podjęcie działań ustawodawczych w celu dostosowania przedmiotowych regulacji do standardów konstytucyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: