Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta) z dnia 2016-07-13.

Adresat:
Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
Sygnatura:
VII.602.61.2014
Data sprawy:
2016-07-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta).

Rzecznik monitoruje trudności interpretacyjne powstałe na gruncie ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy Kodeks wyborczy w kwestii biernego prawa wyborczego w wyborach wójta. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych wprost stanowią, że osoba zatrudniona na podstawie wyboru może być jedynie osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Z kolei według przepisów Kodeksu wyborczego nie ma prawa wybieralności osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W piśmiennictwie przeważają argumenty, że skazany nie powinien piastować urzędu wójta (burmistrza, prezydenta) ponieważ byłby jedynym spośród wszystkich pracowników samorządowych z powołania lub wyboru o łagodniejszym do spełnienia warunku niekaralności. W opinii Rzecznika wskazane trudności interpretacyjne mogą powodować stan niepewności wśród pewnej grupy kandydujących, co może wpływać

na decyzje o skorzystaniu przez nich z biernego prawa wyborczego. Zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej która również wypowiedziała się w tej sprawie, kwestia braku spójności przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu wyborczego powinna być poddana pod rozwagę przez ustawodawcę. Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie dokonania koniecznych zmian w prawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: