Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Petycji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie prac legislacyjnych dotyczących uprawnienia świadka do odmowy udzielania odpowiedzi z dnia 2016-07-18.

Adresat:
Komisja do Spraw Petycji Sejm RP
Sygnatura:
II.510.732.2016
Data sprawy:
2016-07-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Petycji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie prac legislacyjnych dotyczących uprawnienia świadka do odmowy udzielania odpowiedzi.

Zagadnieniem, które pozostaje w zainteresowaniu Rzecznik jest podjęcie prac legislacyjnych zmierzających w kierunku postulowanego od dłuższego czasu rozszerzenia zakresu uprawnienia świadka do odmowy udzielenia odpowiedzi. Od nowelizacji Kodeksu postepowania karnego dokonanego w 2003 r. ograniczono możliwość uchylenia się przez świadka od odpowiedzi na pytanie jedynie do narażania się na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Tym samym, w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe uchylenie się od odpowiedzi, gdy świadkowi lub osobie jemu najbliższej grozi narażenie się na odpowiedzialność za wykroczenie lub wykroczenia skarbowe. Należy zaznaczyć, że w procedurze wykroczeniowej świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie tylko wtedy, gdy taka odpowiedź może narazić jego lub osobę jemu najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie zaś za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. Tym samym, Rzecznik z wielkim zadowoleniem przyjął wiadomość o podjęciu prac legislacyjnych zmieniających brzmienie przepisu, który zapewni szerszą realizację fundamentalnych praw jednostki w zakresie prawa represyjnego i przyczyni się do wzmocnienia demokratycznych gwarancji przestrzegania praw i wolności osób znajdujących się pod władzą Rzeczypospolitej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: