Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Rzecznika Finansowego w sprawie działań zmierzających do zahamowania wzrostu składek z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z dnia 2017-03-17.

Adresat:
Rzecznik Finansowy
Sygnatura:
V.7220.33.2017
Data sprawy:
2017-03-17
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Rzecznika Finansowego w sprawie działań zmierzających do zahamowania wzrostu składek z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił stanowisko Rzecznika Finansowego odnośnie propozycji zawartych w Raporcie „Wyniki okrągłego stołu – nagły wzrost składek z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

Negatywnie należy ocenić próbę zdefiniowania pojęcia „najbliższy członek rodziny”. Wprowadzenie do porządku prawnego takiej definicji mogłoby bowiem doprowadzić w praktyce do wyeliminowania z kręgu osób uprawnionych tych osób, którym takie świadczenie się rzeczywiście należy.

Rzecznik nie zgodził się również z propozycją ograniczenia możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za szkody sprzed 3 sierpnia 2008 r., czyli tzw. „szkody historyczne” oraz wprowadzenia zmian ustawodawczych zmierzających do uniemożliwienia wypłat ponad limit sumy gwarancyjnej.

W ocenie Rzecznika niedopuszczalne jest forsowanie zmian uniemożliwiających dochodzenie zadośćuczynienia w sytuacji ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (stany wegetatywne). Wprowadzenie takich ograniczeń naruszałoby w sposób oczywisty prawa osób poszkodowanych, których najbliżsi doznali istotnego uszczerbku na zdrowiu.

Nie do zaakceptowania jest rozwiązanie polegające na wyłączeniu refundacji roszczeń poszkodowanych w zakresie kosztów leczenia w placówkach prywatnych. Zdaniem Rzecznika nie można poszkodowanego pozbawić możliwości korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, zwłaszcza, jeśli wykaże on konieczność stosowania takich metod, które nie są finansowane z publicznych środków lub dostęp do nich jest znacznie utrudniony.

Rzecznik zgodził się natomiast z propozycją dalszej indywidualizacji wysokości składek dla tzw. „bezpiecznych” i „niebezpiecznych” kierowców. Poparł także podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stworzenie systemu przewidywalnych składek i świadczeń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: