Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące prawidłowego wdrożenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat unijnych dla rolników z dnia 2017-05-13.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.11.2017
Data sprawy:
2017-05-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące prawidłowego wdrożenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat unijnych dla rolników.

Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który w ramach swojej działalności monitoruje proces przyznawania dopłat unijnych z perspektywy poszanowania praw rolników, znany jest problem dotyczący prawidłowego wdrożenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu informatycznego obsługującego wypłaty tych dopłat.

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem dotyczącym wdrażania systemu informatycznego w ARiMR wszystkie funkcjonalności systemu miały zostać uruchomione w pierwszej połowie 2016 roku, co miało zabezpieczyć terminowe wypłacenie dopłat za rok 2015. Tymczasem z doniesień medialnych wynika, że w bieżącym roku ponownie pojawiły się problemy z wdrożeniem zmian w systemie informatycznym, które mogą doprowadzić do opóźnień w wypłatach dopłat za rok 2017. Niepokoi także informacja, że nie zakończył się jeszcze proces wypłacania należnych środków za rok ubiegły, co może skutkować nałożeniem na Polskę sankcji finansowych przez Unię Europejską.

Rzecznik zwrócił ponadto uwagę, że w najnowszym komunikacie zamieszczonym w tej sprawie na stronie ARiMR w dniu 4 maja 2017 r. nie wskazano szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania systemu informatycznego.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie i przekazanie informacji dotyczących przewidywanego terminu uruchomienia wszystkich funkcjonalności wskazanego systemu informatycznego oraz wypłaty wszystkich należnych dopłat za rok 2016.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-05-30
Opis odpowiedzi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z 30 maja 2017 r. zapewnił, że przyjęty przez ARiMR harmonogram wdrożeń poszczególnych funkcjonalności systemu informatycznego na 2017 r. jest na bieżąco monitorowany przez kierownictwo resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w 2017 r. rozpocznie się natychmiast po określeniu stawek płatności na bieżący rok. Jeśli chodzi o rok ubiegły, do dnia 26 maja 2017 r. ARiMR wypłaciła rolnikom płatności bezpośrednie za rok 2016 w wysokości ponad 13,921 mld zł, co stanowi 93,89% koperty finansowej. Zgodnie z zapewnieniami Agencji dochowany zostanie końcowy termin realizacji płatności za 2016 r., przypadający na dzień 30 czerwca 2017 r. Wnioski za 2017 r. są na bieżąco rejestrowane w systemie kancelaryjnym ARiMR. Jednocześnie, w odpowiedzi na liczne postulaty rolników oraz organizacji rolniczych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW 2014–2020 oraz PROW 2007–2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolno-środowiskowych) do dnia 31 maja 2017 r.