Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu rozpoznawania głosu osób dzwoniących na Krajową Informację Podatkową z dnia 2017-06-12.

Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
VII.501.88.2015
Data sprawy:
2017-06-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu rozpoznawania głosu osób dzwoniących na Krajową Informację Podatkową.
W 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów z wystąpieniem w sprawie planowanego wówczas wprowadzenia identyfikacji głosowej wszystkich podatników dzwoniących na Krajową Informację Podatkową. Z udzielonej wówczas odpowiedzi wynikało, że uruchomienie Systemu Informacji Telefonicznej (dalej jako: System) związane jest z modernizacją infolinii Krajowej Informacji Podatkowej. System ten miał umożliwiać obsługę podatnika w ramach kanału głosowego, a w kolejnych etapach miał pozwalać na obsługę zapytań podatników kierowanych za pośrednictwem formularza umieszczonego na Portalu Podatkowym oraz obsługę podatnika on-line za pośrednictwem komunikacji chat. W pierwszej kolejności planowano przeprowadzenie metody biometrycznej w stosunku do urzędników skarbowych, którzy w ramach wdrażanej usługi wsparcia merytorycznego dla urzędów skarbowych kontaktują się z infolinią KIP.
Do Rzecznika dotarły ponadto pisma Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kierowane do Ministerstwa Finansów, w których GIODO zadawał pytanie o podstawę prawną wprowadzenia powyższych rozwiązań wobec podatników. Ta podstawa prawna, zgodnie z Konstytucją, powinna znajdować się w przepisach ustawy. Zaznaczał, że odpowiednie przepisy muszą wejść w życie zanim jeszcze system zacznie funkcjonować tak, by dane osobowe mogły być przetwarzane w sposób legalny.
Obecnie trwają legislacyjne prace przygotowawcze, które umożliwią bezpośrednie stosowanie od dnia 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie to zawiera szczególne regulacje dotyczące danych biometrycznych, za które należy uznać również brzmienie głosu i przewiduje, że każde przetwarzanie danych osobowych musi być planowane z uwzględnieniem koncepcji ochrony prywatności w fazie projektowania (privacy by design).
Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o wyjaśnienia dotyczące aktualnego stanu sprawy. Poprosił także o wskazanie, czy System rozpoczął funkcjonowanie i jaka jest podstawa prawna jego działania oraz o informację, czy w resortach rozwoju i finansów trwają prace, które dostosowałyby funkcjonowanie Systemu do wymogów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-07-07
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 7 lipca 2017 r. wyjaśnił, że usługa biometrii głosowej nie została jeszcze uruchomiona. Na chwilę obecną zakończono testowanie systemu, który zostanie uruchomiony po dokonaniu wszechstronnej analizy prawnej i po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji. Istotnym elementem przed podjęciem decyzji o uruchomieniu systemu będzie spełnienie wszystkich wymogów prawnych dotyczących właściwego sposobu zbierania, przetwarzania i archiwizacji danych. Ponadto, Podsekretarz Stanu poinformował Rzecznika o aktualnych rozważaniach dotyczących wprowadzenia podstawy prawnej technologii biometrii głosu. Co istotne, podatnik sam będzie mógł zdecydować, czy chce uzyskać informacje w swojej indywidualnej sprawie poprzez system biometryczny, czy też woli skorzystać z tradycyjnej formy identyfikowania.