Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poprawy dostępności do uzyskania prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych z dnia 2016-10-18.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.511.141.2014
Data sprawy:
2016-10-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poprawy dostępności do uzyskania prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych.

Rzecznik nie zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który stwierdził, że obowiązujące przepisy umożliwiają udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy w zapewnieniu pojazdu na potrzeby praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy w dostatecznym zakresie. Zwrócił się o wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że brak pomocy ze strony władz jest niezgodny z Konstytucją oraz Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Wsparcie zgodnie z orzeczeniem TK nie musi polegać na zapewnieniu we wszystkich ośrodkach szkolenia kierowców odpowiednio przystosowanych aut, lecz może się ograniczać do stworzenia bazy danych o WORD-ach, które oferują takie pojazdy.

Jeśli zaś chodzi o pomoc finansową udzielaną niepełnosprawnym kandydatom na kierowców, Trybunał uznał ją za pozorną. Prócz zwiększania ulgi w opłacie egzaminacyjnej można byłoby zwracać niepełnosprawnym koszty poniesione na wynajem pojazdów OSK na potrzeby egzaminów praktycznych.

W związku z tym Rzecznik ponownie zwrócił się do Ministra o podjęcie prac legislacyjnych, które pomogą niepełnosprawnym w uzyskaniu prawa jazdy, a jednocześnie zrealizują zalecenia Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-10-18
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w piśmie z 8 czerwca 2017 r. poinformował, że Senacka Komisja Ustawodawcza podjęła inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do wdrożenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r. (sygn. Akt K37/13) w zakresie samochodów stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy przez osoby niepełnosprawne. Obecnie trwają prace legislacyjne nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Projekt ten procedowany jest w Senacie pod nr druku 409.