Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie transmisji z lokali wyborczych za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych z dnia 2018-04-11.

Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2018-04-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie transmisji z lokali wyborczych za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych.

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem przyjmuje sygnały i informacje dotyczące problematyki transmisji z lokali wyborczych za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych. Rozwiązanie to zostało wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i budzi poważne obawy Rzecznika z punktu widzenia ochrony praw obywatelskich.

Zgodnie z nową regulacją zawartą w art. 52 § 10 Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza określi warunki techniczne transmisji (oraz rejestracji). Jest to niewątpliwie kwestia kluczowa dla ostatecznego kształtu tego rozwiązania prawnego. Rzecznik z dużą uwagą przyjął więc uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia warunków technicznych transmisji z lokalu wyborczego oraz rejestracji obrazu i dźwięku, w przypadku, gdy transmisja nie jest możliwa.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego o dodatkowe informacje w tym zakresie. Ponieważ sformułowane zostały zapowiedzi skierowania przez Komisję zapytania w sprawie transmisji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik chciałby również uzyskać dostęp do odpowiedzi GIODO na to zagadnienie. Ponadto, Rzecznik poprosił o wskazanie, czy stanowisko GIODO zostało uwzględnione przez Komisję w toku przygotowywania wspomnianej uchwały oraz czy przewidywane jest jej uzupełnienie lub rozszerzenie (m.in. o zasady umiejscowienia kamer/urządzeń rejestrujących dźwięk w lokalu wyborczym, czy też określenie zakresu obrazu/dźwięku, jakie będą rejestrować). Zdaniem Rzecznika jest to kwestia szczególnie istotna w kontekście oceny gwarancji zasady tajności głosowania, a także prawa do ochrony własnego wizerunku, czy też prawa do prywatności obywateli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-04-20
Opis odpowiedzi:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w piśmie z 20 kwietnia 2018 r. poinformował, że PKW, po otrzymaniu i przeanalizowaniu stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych co do zgodności przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących transmisji i nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych, wystąpiła do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przewodniczących klubów poselskich o rozważenie podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów Kodeksu wyborczego w omawianym zakresie.