Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie konieczności uregulowania zasad prowadzenia tzw. prekampanii wyborczej z dnia 2018-05-24.

Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.23.2015
Data sprawy:
2018-05-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie konieczności uregulowania zasad prowadzenia tzw. prekampanii wyborczej.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich istnieje konieczność rozważenia ustawowego uregulowania zasad prowadzenia tzw. prekampanii wyborczej, a więc podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed formalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej.

Działania takie prowadzą m.in. do ominięcia limitów wydatków i procedur zapewniających transparentność finansów kampanii wyborczych, a podejmowane są w celu osiągnięcia przewagi nad innymi kandydatami oraz ugrupowaniami. Zjawisko tzw. prekampanii wyborczej pozostaje wciąż nieuregulowane, co – zdaniem Rzecznika – negatywnie wpływa na zasadę równości szans kandydatów i komitetów wyborczych, a także na zasadę jawności finansowania kampanii wyborczych.

Rzecznik wielokrotnie kierował w tej sprawie wystąpienia do Sejmu i Senatu RP, wskazując m.in., że w obecnym ustawodawstwie istnieje luka odnosząca się do tego typu działań, znacząco utrudniająca ich zidentyfikowanie, a także skuteczne przeciwdziałanie. W szczególności, nie jest łatwe zdefiniowanie granicy pomiędzy legalną działalnością informacyjną i promocyjną danego podmiotu a niedozwoloną agitacją jeszcze przed rozpoczęciem kampanii. Działania takie znajdują się faktycznie poza kontrolą organów wyborczych i nie mogą powodować skutecznych sankcji z ich strony.

Jak wskazują doniesienia medialne, problem braku regulacji zjawiska prekampanii wyborczej jest aktualny w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. Z tego względu Rzecznik zwrócił się do Marszałka z prośbą o przyjęcie powyższych uwag, poinformowanie o zajętym stanowisku i rozważenie zainicjowania koniecznych zmian w prawie wyborczym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: