Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenia pracowników i wsparcia firm w związku z koronawirusem z dnia 2020-03-16.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.5.2020
Data sprawy:
2020-03-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenia pracowników i wsparcia firm w związku z koronawirusem.

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu rozpatrywana ma być rządowa ustawa osłonowa dla firm, które ucierpiały w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jej przepisy mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i mają obowiązywać do końca tego roku, z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata. Ich głównym celem będzie odroczenie płatności zobowiązań nałożonych na przedsiębiorców. W zakresie ochrony miejsc pracy pomoc ma polegać na przekierowania do firm pieniędzy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z tym w szczególności złagodzone zostaną warunki, uprawniające firmy do ubiegania się o wsparcie z tego Funduszu. Spełnienie tych warunków przez firmę umożliwi z kolei pracownikom uzyskanie świadczeń z Funduszu. Oprócz tego każdy pracownik miałby zagwarantowaną co najmniej wypłatę pensji minimalnej przez pracodawcę.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma jednak obawy, że w przypadku przedłużającego się kryzysu może zabraknąć środków zgromadzonych w Funduszu. Może to zrodzić konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł sfinansowania pomocy dla firm zagrożonych kryzysem w związku z koronawirusem. Dlatego Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przedstawienie informacji o planowanych działaniach, mających na celu zabezpieczenie odpowiednich środków na pomoc pracownikom i wsparcie zagrożonych firm w wyniku pogorszenia ich sytuacji ekonomicznej w związku z koronawirusem.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: