Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu postępowania klientów obiektów handlowych i usługowych oraz organizacji handlu z dnia 2020-04-03.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7102.2.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu postępowania klientów obiektów handlowych i usługowych oraz organizacji handlu.

Wśród szczególnych rozwiązań wprowadzonych tymczasowo, podczas trwającego stanu epidemii, znajduje się regulacja dotycząca sposobu postępowania klientów obiektów handlowych i usługowych oraz organizacji handlu.

Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynika, że co do zasady klienci mają czasowo obowiązek dokonywania zakupów w rękawiczkach jednorazowych. Przy czym w dniu 1 kwietnia 2020 r. powinni byli zapewnić je sobie we własnym zakresie, natomiast od 2 kwietnia 2020 r. to prowadzący handel w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 mają obowiązek dostarczyć takich środków kupującym. Ponadto, sprzedawcy mogą zamiast lub dodatkowo oprócz rękawiczek jednorazowych zapewnić płyn do dezynfekcji. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich redakcja przepisu i użycie spójnika "lub" oznacza również, że sprzedawca może dostarczyć tylko rękawiczki lub tylko płyn. W tej sytuacji klienci niemający własnych rękawiczek, nie mogą dokonywać niezbędnych dla codziennej egzystencji zakupów żywności i środków higienicznych.

Rzecznik zauważył ponadto, że nałożony na sklepy obowiązek dostarczania klientom rękawiczek jednorazowych oraz środka do dezynfekcji może napotkać poważne przeszkody w realizacji, bowiem same placówki handlowe nie będą w stanie zaopatrzyć się w te środki, w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu. Obawy Rzecznika budzi również praktyczny wymiar realizacji ograniczeń dotyczący liczby osób mogących przebywać jednocześnie w placówce handlowej oraz organizacji handlu w godzinach przeznaczonych dla seniorów.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wyjaśnienie powyższych kwestii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-24
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 24 kwietnia 2020 r. poinformowała Rzecznika, że sytuacja sanitarno-epidemiologiczna dotycząca zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest nieustannie monitorowana i są podejmowane systemowe działania mające służyć poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju. Aktualnie podejmowane są wszelkie środki ostrożności i właściwe działania zgodnie z zaleceniami WHO.