Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dostępu do informacji o działaniach władz publicznych oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 z dnia 2020-04-08.

Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-04-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dostępu do informacji o działaniach władz publicznych oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii istotnym jest zapewnienie obywatelom dostępu do informacji o działaniach władz publicznych oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19. Zdaniem Rzecznika, w sytuacji, kiedy dynamicznie zmieniają się przepisy i wprowadzane są nowe regulacje, każda osoba powinna móc zapoznać się z komunikatami organów publicznych. Tylko gdy ogół obywateli uzyska informację o środkach ostrożności, możliwych formach wsparcia i konsekwencjach niestosowania się do wprowadzanych ograniczeń istnieje szansa na zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dostęp do informacji nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób z niepełnosprawnościami, w tym osób głuchych i słabosłyszących.

Rzecznik w pełni popiera – przekazany do jego wiadomości – apel osób indywidualnych i organizacji osób głuchych i niesłyszących o przedstawienie stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie wytycznych dla nadawców w sprawie sposobu realizacji i jakości tłumaczeń na język migowy w utworach audiowizualnych w związku ze stanem epidemii koronawirusa.

W ocenie Rzecznika zapewnienie dostępności informacji dla osób głuchych i słabosłyszących, w tym zadbanie o odpowiednią jakość tłumaczeń na język migowy z pewnością wpisuje się w realizację interesu publicznego oraz prawa do pozyskiwania informacji na zasadzie równości z innymi osobami, na straży których zgodnie z przepisami Konstytucji stoi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie niezbędnych działań w celu zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw, w tym prawa pozyskiwania informacji na zasadzie równości z innymi osobami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-08
Opis odpowiedzi:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w piśmie z 21 kwietnia 2020 r. poinformował, że opatrzenie dużej ilości komunikatów i informacji organów państwowych udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, w tym tłumaczeniem na język migowy, może wiązać się ze spadkiem jakości tego tłumaczenia, na co KRRiT zwróciła uwagę nadawcom. Wiele problemów jakościowych ujawniło się zwłaszcza w początkowym okresie, szczególnie w przypadku transmisji na żywo ważnych komunikatów i konferencji. KRRiT na bieżąco monitoruje sytuację i interweniuje także w kwestiach jakościowych. Podkreślenia wymaga również, że KRRiT planuje wydanie Stanowiska rekomendacyjnego w zakresie sposobu realizacji i jakości tłumaczenia na język migowy w utworach audiowizualnych w zakresie sposobu realizacji i jakości napisów dla niesłyszących oraz w zakresie sposobu realizacji i jakości audiodeskrypcji w utworach audiowizualnych. Przewodniczący wskazał ponadto, że doświadczenia zarówno odbiorców, jak i nadawców z obecnej sytuacji, a także obserwacje i opinie instytucji publicznych będą mogły wesprzeć przyszłe prace legislacyjne w powyższym zakresie.