Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sprawie powszechnego obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej z dnia 2020-04-14.

Adresat:
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
Sygnatura:
XI.812.54.2020
Data sprawy:
2020-04-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sprawie powszechnego obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej.

W związku z nałożeniem na obywateli w okresie epidemii obowiązków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 (koronawirusa), w szczególności powszechnego obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej od dnia 16 kwietnia 2020 r., Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował o szczególne zwrócenie uwagi na sytuację osób głuchych.

Osoby głuche stanowią w Polsce bardzo zróżnicowaną grupę. Ale nawet te osoby, które mają implanty lub aparaty słuchowe i biegle posługują się językiem polskim w mowie i piśmie mają kłopoty ze zrozumieniem komunikatu, jeśli nie mogą jednocześnie obserwować ruchu warg osoby, która do nich mówi. Maseczka na twarzy policjantki lub policjanta, będzie im utrudniała zrozumienie komunikatu. Być może trzeba będzie ten komunikat powtórzyć: mówić wolno i wyraźnie. Są wśród głuchych osoby, które nie słyszą i porozumiewają się na piśmie. Przy komunikacji z takimi osobami można skorzystać z zapisania informacji na kartce. Niektóre osoby korzystają z aplikacji powszechnie dostępnej w telefonie, która przetwarza komunikat głosowy na komunikat pisemny. Wśród głuchych znajdują się także osoby, które nie posługują się językiem polskim. Nie są w stanie zrozumieć komunikatu w języku polskim na piśmie. Takie osoby w większości znają polski język migowy (PJM). Właściwym sposobem komunikowania się z nimi jest skorzystanie z tłumacza PJM on-line. Głusi zazwyczaj mają taką aplikację w telefonie i korzystają z niej w razie potrzeby. Zdaniem Rzecznika upowszechnienie tej wiedzy wśród funkcjonariuszek i funkcjonariuszy formacji jest niezbędne.

W czasie epidemii głusi mają duże problemy z pełnym zrozumieniem aktualnej sytuacji. Informacje, które do nich docierają są fragmentaryczne, świat nie do końca jest zrozumiały. Wprowadzenie powszechnego obowiązku noszenia maseczek, oczywiście uzasadnione, jeszcze bardziej utrudni życie wielu z nich.

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji z prośbą o podjęcie działań mających na celu uwrażliwienie funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji na szczególne potrzeby osób głuchych w komunikacji z osobami słyszącymi.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: