Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r z dnia 2020-04-24.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.108.2020
Data sprawy:
2020-04-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
inne względy obiektywne – rezygnacja RPO z dalszego prowadzenia sprawy
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnikliwie monitoruje procedurę organizowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., szczególnie w kontekście zagwarantowania konstytucyjnych praw obywateli w trudnym czasie walki z wirusem COVID-19.

Rzecznik zauważył, że obecnie w przepisach prawa nie ma relewantnych ram prawnych przekazywania danych ze spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. Wnioski Poczty są przesyłane z przywołaniem, jako ich podstawy, art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. dotyczącej podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Zdaniem Rzecznika jednak przepis ten budzi poważne wątpliwości w świetle konstytucyjnego prawa do prywatności, pozwala on bowiem przekazać dane wszystkich obywateli bez odpowiednich zabezpieczeń, z różnych źródeł i w bardzo szeroko zakreślonych celach. Ponadto, Rzecznik zwrócił uwagę na odpowiednie zabezpieczenie przekazywania danych osobowych. Rządowy Zespół CERT Polska wskazał, że z perspektywy problemów związanych z bezpieczeństwem komunikacji, w wiadomościach mailowych kierowanych przez Pocztę Polską brakuje podpisu cyfrowego potwierdzającego tożsamość nadawcy. Wskazuje to, że komunikacja, która miała być oficjalną korespondencją w sprawie wyborów sprawiała uzasadnione wrażenie ataku phishingowego i musiała podlegać dalszej weryfikacji. Takie praktyki należy, zdaniem Rzecznika, ocenić jako mające niszczący wpływ na zaufanie do procesu wyborczego i niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa ze strony podmiotów publicznych.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o przesłanie Rzecznikowi kopii powołanej decyzji oraz precyzyjne wskazanie podstawy prawnej dla jej podjęcia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-27
Opis odpowiedzi:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 27 kwietnia 2020 r. poinformował Rzecznika, że we wszelkich kwestiach dotyczących Poczty Polskiej S.A. wystąpienia należy kierować do Ministra Aktywów Państwowych.