Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie zapewnienia dostępności debaty kandydatów na urząd Prezydenta RP z dnia 2020-04-30.

Adresat:
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
Sygnatura:
XI.812.150.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie zapewnienia dostępności debaty kandydatów na urząd Prezydenta RP.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło kilkadziesiąt wniosków od obywateli z niepełnosprawnością słuchu, w których wnioskodawcy apelują o to, aby tłumaczenie na język migowy debaty kandydatów na urząd Prezydenta RP, która ma być transmitowana przez telewizję publiczną w dniu 6 maja 2020 r. zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi na świecie standardami.

Rzecznik podkreślił, że osoby głuche i słabosłyszące doświadczają w czasie epidemii wykluczenia, przede wszystkim komunikacyjnego, w różnych dziedzinach życia, w tym w kontaktach ze służbą zdrowia i organami państwa odpowiedzialnymi za informowanie obywateli o aktualnej sytuacji panującej w kraju. Rzecznik zauważył, że zgodnie z art. 32 ust. 2 Konstytucji nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Rzecznik przypomniał także, że jednym z zadań telewizji publicznej, wynikającym z realizacji jej misji, jest zapewnianie dostępności programów lub ich części i innych usług dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu.

Niezależnie od powyższego, Rzecznik niezmiennie stoi na stanowisku, że przeprowadzenie w najbliższym czasie wyborów na urząd Prezydenta RP z uwagi na zagrożenia dla zdrowia publicznego związane z COVID-19 nie jest możliwe. Ponadto, rozwiązania zawarte w procedowanej aktualnie w Senacie ustawie o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie zapewniają wystarczających gwarancji, że wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadą powszechności wyborów i nie są w stanie umożliwić pełnej realizacji przez obywateli czynnego prawa wyborczego.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. z prośbą o podjęcie niezbędnych działań w celu zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw, w tym prawa pozyskiwania informacji i udziału w życiu publicznym na zasadzie równości z innymi osobami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-30
Opis odpowiedzi:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej w piśmie z 20 maja 2020 r. zapewnił, że TVP S.A., jako nadawca publiczny, dokłada wszelkich starań, aby jak największa ilość emitowanych przez nią audycji była tłumaczona na język migowy. Tak było również w przypadku wyemitowanej 6 maja 2020 r. debaty kandydatów na urząd Prezydenta RP, która była tłumaczona na język migowy, a dodatkowym ułatwieniem dla osób z wadami słuchu były napisy z pytaniami prowadzącego oraz odpowiedziami wszystkich uczestników debaty.