Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wprowadzenia rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym bez zachowania vacatio legis z dnia 2020-07-03.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7224.108.2020
Data sprawy:
2020-07-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wprowadzenia rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym bez zachowania vacatio legis.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem związany ze skutkami wprowadzenia bez zachowania jakiegokolwiek okresu vacatio legis rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, umożliwiającego wykonywanie połączeń lotniczych międzynarodowych z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej oraz z lotnisk położonych na terytorium Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy. Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 1 lipca 2020 r.

W obecnej sytuacji nie budzi zastrzeżeń ograniczenie pasażerskich połączeń lotniczych z innymi krajami, jeżeli podyktowane jest to ochroną przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jednak regulowanie kwestii pasażerskiego transportu lotniczego powinno odbywać się w sposób uporządkowany, tak by nie narażać konsumentów na kolejne nieprzewidywane sytuacje związane z odwoływaniem połączeń. Zatem informacja o tym, które kierunki nie będą obsługiwane nie powinna być podawana pasażerom, a także przewoźnikom i operatorom lotnisk bez okresu umożliwiającego dostosowanie się do nowych warunków.

Rzecznik podkreślił, że brak możliwości wcześniejszego zapoznania się z regulacjami dotyczącymi zakazów w ruchu lotniczym stanowi barierę w planowaniu ponownego otwarcia działalności przez przewoźników lotniczych oraz podmioty pośredniczące w sprzedaży biletów, branży i tak poważnie obciążonej skutkami gospodarczymi epidemii.

Wobec powyższego, Rzecznik zwrócił się do Premiera z prośbą o poinformowanie o przyczynach wydania rozporządzenia wprowadzającego istotne zmiany w funkcjonowaniu pasażerskiego ruchu lotniczego bez okresu umożliwiającego zapoznanie się z nowymi warunkami oraz wskazanie, czy planowane dalsze zmiany w organizacji ruchu lotniczego będą regulowane w sposób odpowiadający zasadom przyzwoitej legislacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-07-15
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w piśmie z 15 lipca 2020 r. wyjaśnił, że sytuacja epidemiczna w Polsce oraz na świecie wciąż dynamicznie się zmienia i jest analizowana przez właściwe służby na podstawie aktualnych danych publikowanych przez europejskie i światowe organizacje zdrowia. Wydając kolejne rozporządzenia, uwzględnia się jak najbardziej aktualne informacje i pozyskane dane. Mając to na uwadze, nie jest możliwe opracowanie i podanie do publicznej wiadomości szczegółowego harmonogramu oraz scenariusza powrotu branży lotniczej do normalnego funkcjonowania, ani wydawanie przedmiotowych rozporządzeń ze znacznym wyprzedzeniem. Powyższe jest również przyczyną, dla której rozporządzenia te mają krótki okres obowiązywania. Wznowienie ruchu lotniczego na kolejnych kierunkach jest zależne nie tylko od decyzji polskiego rządu, ale także od ograniczeń w zakresie ruchu biznesowo-turystycznego obowiązującego na terenie Unii Europejskiej i innych państw. Sekretarz Stanu zauważył, że Unia Europejska zawiesiła do 24 października 2020 r. obowiązek co najmniej 80-procentowego wykorzystywania przez przewoźników lotniczych przyznanych im slotów lotniskowych (tj. przydziałów czasu na start i lądowanie), który musiał być spełniony, celem zachowania slotów w kolejnym roku. Tym samym nie występuje konieczność pilnego wznawiania połączeń celem utrzymania slotów.