Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zapowiedzi udostępniania usług wyłącznie osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19 z dnia 2021-04-29.

Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
V.7018.472.2021
Data sprawy:
2021-04-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zapowiedzi udostępniania usług wyłącznie osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19.

Niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziły sugestie pojawiające się w przestrzeni publicznej, jakoby dostęp do usług (restauracje, hotele itd.) ograniczony miał zostać wyłącznie do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Biorąc pod uwagę fakt, że szczepienie to nie zostało uznane za szczepienie obowiązkowe, nadal ograniczona jest jego dostępność, a ponadto są osoby, które nie mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych, przyjęcie tego rodzaju rozwiązania mogłoby mieć charakter dyskryminujący osoby, które z różnych względów się nie zaszczepiły.

Rzecznik wskazał, że - o ile, niezbędne ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, będzie wprowadzenie ograniczeń w dostępie do usług - to samoistnym kryterium tego ograniczenia nie może być szczepienie przeciwko COVID-19. Kryterium ewentualnego ograniczenia w dostępie do usług może być co najwyżej zagrożenie dla zdrowia publicznego powodowane przez daną osobę.

Biorąc pod uwagę, że za równie "bezpieczne", co osoby zaszczepione uznaje się osoby, które przeszły chorobę COVID-19 oraz osoby legitymujące się aktualnym testem w kierunku wirusa SARS-CoV-25 , realizacja zasady równego traktowania wymaga, aby przynajmniej te grupy osób na równi z zaszczepionymi miały zapewniony dostęp do usług.

Doniesienia medialne, jakoby dostęp do usług po "odmrożeniu" gospodarki miał być ograniczony wyłącznie dla osób zaszczepionych budzą poważne obawy obywateli, co można stwierdzić w oparciu o kierowane do RPO skargi. Niezależnie też od - w pełni zrozumiałego - zachęcania obywateli do szczepień, nieodzowne wydaje się jednoznaczne zakomunikowanie opinii publicznej, że ewentualne ograniczenia w dostępie do usług nie będą miały charakteru dyskryminującego osoby niezaszczepione. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionej kwestii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-06-01
Opis odpowiedzi:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w piśmie z 1 czerwca 2021 r. oświadczył, iż ma pełną świadomość skutków epidemii tak dla usługodawców, jak korzystających z usług, w tym branży gastronomicznej lub turystycznej. Postulaty przedsiębiorców, jak i usługobiorców, zwłaszcza dotyczące ewentualnego prowadzenia w okresie przejściowym działalności w alternatywnym reżimie sanitarnym (certyfikat lub obecne zasady higieny), są poddawane na bieżąco wnikliwym analizom i ocenom w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii z uwzględnieniem zasady równego traktowania. Minister zapewnił, że resort nieprzerwanie zabiega o jak najszybsze otwarcie gospodarki, zawłaszcza branż najciężej dotkniętych ograniczeniami i zakazami, nie wykluczając stosowania dodatkowych narzędzi działania, takich jak certyfikaty. Podkreślił ponadto, że podejmowane są wszelkie możliwe działania, w tym na forum rządowym, by jak najszybciej gospodarka, przedsiębiorcy i obywatele mogli czuć się bezpiecznie, powrócić do normalności gospodarczej i społecznej oraz zacząć na nowo funkcjonować. Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku wewnętrznym w warunkach epidemii i w razie konieczności będziemy podejmowali kolejne działania w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom, ich rodzinom i konsumentom.