Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji e-TOLL PL z dnia 2022-02-15.

Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.18.2022
Data sprawy:
2022-02-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji e-TOLL PL.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło w ostatnim czasie wiele wniosków obywateli dotyczących aplikacji e-TOLL PL, tj. narzędzia służącego do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych w nowym systemie e-TOLL.

W regulaminie aplikacji, dostępnym na stronie internetowej, zawarte zostały funkcjonalności przedmiotowej aplikacji. W myśl § 4 ust. 1 pkt 1.1 regulaminu jedną z funkcjonalności aplikacji jest możliwość uruchomienia przejazdu i rozpoczęcie przekazywania danych geolokalizacyjnych na potrzeby przejazdów płatnych i/lub SENT GEO (w zależności od rodzaju przejazdu) - jako funkcja "Konfiguruj przejazd" i "Rozpocznij przejazd", zaś zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.4 regulaminu kolejną funkcjonalnością tej aplikacji jest możliwość zakończenia przejazdu i wstrzymanie przekazywania danych geolokalizacyjnych - jako funkcja "Zakończ przejazd". W § 6 regulaminu zatytułowanym "Prywatność i bezpieczeństwo" zawarte zostały te kwestie, które dotyczą odbioru i gromadzenia danych z aplikacji. Zgodnie z § 6 ust. 6 regulaminu dostawca aplikacji, a więc Szef Krajowej Administracji Skarbowej, odbiera z aplikacji dane geolokalizacyjne z obszaru Polski, natomiast gromadzi tylko te dane lokalizacyjne, które wykorzystywane są do naliczania opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd lub do monitorowania przewozów SENT, co tożsame jest z brzmieniem § 6 ust. 2 regulaminu, zgodnie z którym bieżąca lokalizacja jest zbierana na potrzeby wyznaczania wysokości opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd oraz na potrzeby monitorowania przewozu towarów w systemie SENT. Lokalizacja jest zbierana w trybie ciągłym, także jeśli aplikacja jest przeniesiona do tła podczas trwania przejazdu.

W regulaminie nie zawarto rozwiązań technicznych oraz nie wskazano szczegółowego sposobu działania aplikacji, co uniemożliwia precyzyjną analizę dotyczącą przetwarzania danych jej użytkowników, zwłaszcza w zakresie odbierania danych geolokalizacyjnych z obszaru Polski, poza odcinkami, na których winna być uiszczona stosowana opłata. Obywatele zwracający się w tej sprawie do Rzecznika mają wątpliwości co do zasadności odbierania danych z całego obszaru Polski oraz zgłaszają wnioski dotyczące konieczności weryfikacji faktycznie odbieranych i gromadzonych danych.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prośbą o poddanie ocenie sposobu działania wskazanej aplikacji jako celowe dla zapewnienia skutecznej ochrony praw jej użytkowników.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2022-03-08
Opis odpowiedzi:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w piśmie z 8 marca 2022 r. poinformował, że stosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, często głęboko ingerujących w prywatność osób, których dane dotyczą, jest od dawna przedmiotem zainteresowania organu nadzorczego. Procesowi budowania i wdrażania określonych aplikacji, m.in. w związku z realizacją określonych zadań publicznych, organ nadzorczy przygląda się zarówno w toku analizy projektów aktów prawa wprowadzających określone rozwiązania dedykowane przetwarzaniu danych osobowych (w szczególności danych geolokalizacyjnych, danych biometrycznych i in.), jak i realizując inne obowiązki, np. w ramach przeprowadzania kontroli. Z tych względów także sprawa dotycząca aplikacji mobilnej e-TOLL PL stała się przedmiotem planowanych czynności kontrolnych.