Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przyjętej przez resort transportu wykładni przepisów ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, dotyczącej dopłat do tych przejazdów z dnia 2000-07-12.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/329603/99/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2000-07-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przyjętej przez resort transportu wykładni przepisów ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, dotyczącej dopłat do tych przejazdów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-08-08
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8.08.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - sierpień 2000", str. 45).