Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej osób małoletnich z dnia 2000-07-19.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/347242/00/V/503 RZ
Data sprawy:
2000-07-19
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej osób małoletnich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-07-30
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 29.06.2001 r., sygn. akt K.23/2000).