Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu rozpatrywania skarg przez organy Służby Więziennej z dnia 2001-12-13.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/389478/01/VII/701 RZ
Data sprawy:
2001-12-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu rozpatrywania skarg przez organy Służby Więziennej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-12-13
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 20.02.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - luty 2002", str. 35).