Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie propozycji skreślenia art.393/4 par.2 Kpc zawartej w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, pozbawiających RPO prawa do wnoszenia kasacji w sprawach cywilnych po upływie miesięcznego terminu od dnia doręczenia orzeczenia stronie z dnia 2002-11-07.

Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/422148/02/IV/400 RZ
Data sprawy:
2002-11-07
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie propozycji skreślenia art.393/4 par.2 Kpc zawartej w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, pozbawiających RPO prawa do wnoszenia kasacji w sprawach cywilnych po upływie miesięcznego terminu od dnia doręczenia orzeczenia stronie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2002-11-14
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Marszałka Sejmu RP z dnia 14.11.2002 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - grudzień 2002", str. 53).