Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego (vacatio legis) dla regulacji eliminującej licencję ustawową na rzecz operatorów sieci kablowych i wprowadzającej wymóg zawierania umów przez operatorów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z dnia 2002-12-23.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/423661/02/IV/413 RZ
Data sprawy:
2002-12-23
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego (vacatio legis) dla regulacji eliminującej licencję ustawową na rzecz operatorów sieci kablowych i wprowadzającej wymóg zawierania umów przez operatorów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-10-09
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 16.09.2003 r., sygn. akt K 55/02).