Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli z dnia 2003-05-21.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/420948/02/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2003-05-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli.

Wątpliwości w zakresie zgodności z Konstytucją wzbudza art. 33a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt stanowiący, iż zdziczałe psy i koty przebywające bez opieki i dozoru człowieka na terenie obwodów łowieckich w odległości większej niż 200 m od zabudowań mieszkalnych i stanowiące zagrożenie dla zwierząt dziko żyjących, w tym zwierząt łownych, mogą być zwalczane przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Właściciele nieruchomości objętych obwodami łowieckimi kwestionują możliwość dokonania przez myśliwego prawidłowej oceny odległości jak też stwierdzenia, czy zwierzę jest zdziczałe i zagraża zwierzętom dziko żyjącym. Zdarzają się przypadki strzelania przez myśliwych do zwierząt domowych przy zabudowaniach i w obecności dzieci. Rzecznik skierował w dniu 4.02.2003 r. wystąpienie w tej sprawie do Ministra Środowiska, który poinformował go, że opisana problematyka należy do właściwości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Inf. 2/2003, str.34.

2. Monit z dnia 12.08.2003 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-05-20
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Sekretarza Stanu w MRiRW z dnia 3.09.2003 r. - Inf. 3/2003, str.