Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie statusu sołectw z dnia 2003-06-03.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/435179/03/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2003-06-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie statusu sołectw.

Stowarzyszenia sołeckie, które zwróciły się do Rzecznika nie kwestionują obowiązującego ustroju samorządowego, zwracają jednak uwagę, że zaistniała potrzeba wyposażenia sołectwa w prawa i obowiązki, które nie będą arbitralnie ustalane przez rady gmin. Statuty sołectw są uchwalane jako załączniki do statutów gmin, jednak nie podlegają tak dokładnemu nadzorowi pod katem zgodności z prawem jak statuty gmin. Nie ma także formalnoprawnej możliwości zaskarżenia statutu sołectwa do organów nadzoru. W skargach do Rzecznika, dotyczących na przykład likwidacji szkół lub funkcjonowania lokalnych stowarzyszeń obywatelskich wielokrotnie zwracano uwagę na potrzebę regulacji ustawowej uprawnień majątkowych sołectwa, w tym nadanie sołectwom osobowości prawnej w zakresie gospodarowania wydzielonym lub powierzonym mu mieniem.

Inf. 2/2003, str.39.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-06-08
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Podsekretarza Stanu w MSWiA z dnia 8.07.2003 r. - Inf. 3/2003, str.