Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie nieprawidłowego wykonywania przez administrację samorządową obowiązków wobec wspólnot lokalnych wynikającego ze złego systemu finansowania zadań samorządowych z dnia 2003-06-23.

Adresat:
SEJM KOMISJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ
Sygnatura:
RPO/436018/03/X/1002.2 RZ
Data sprawy:
2003-06-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie nieprawidłowego wykonywania przez administrację samorządową obowiązków wobec wspólnot lokalnych wynikającego ze złego systemu finansowania zadań samorządowych.

Coroczne drastyczne zmniejszanie kwot budżetowych doprowadziło do sytuacji, w której powiaty zmuszane są do podejmowania decyzji nie tyle o ilości środków przeznaczonych na poszczególne zadania, ile o całkowitej rezygnacji z realizacji niektórych zadań. Autorzy skarg do Rzecznika podkreślają, że brak trwałych uregulowań ustawowych w zakresie dochodów samorządów terytorialnych powoduje niepewną i tymczasową sytuację finansową. Powiększającemu się zadłużeniu placówek służby zdrowia i zobowiązaniom finansowym nie są w stanie sprostać organy założycielskie (powiaty) posiadające znikome dochody własne. Niezbędne są w tym zakresie działania administracji centralnej. Kompleksowego rozwiązania wymaga finansowanie urzędów pracy. Potrzebne jest opracowanie wieloletniego programu edukacji zawierającego klarowny podział na zadania rządowe i samorządowe, a także jasne określenie zasad i źródeł finansowania wszystkich obowiązków wynikających z prowadzenia zadań oświatowych. Szczególny niepokój Rzecznika wywołują informacje o braku środków na finansowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i osobami niepełnosprawnymi, w tym osobami z upośledzeniem umysłowym. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje powyższe uwagi w związku z prowadzonymi pracami nad projektem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i prosi o poinformowanie o zakładanym terminie wejścia w życie nowych regulacji prawnych.

Inf. 2/2003, str.48.

2. Monit z dnia 24.11.2003 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-12-12
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z dnia 28.11.2003 r.