Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie braku jednoznacznego uregulowania w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP statusu prawnego rozwiedzionego małżonka nie będącego osobą uprawnioną do kwatery z dnia 2003-09-23.

Adresat:
SEJM KOMISJA OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/448473/03/V/503 RZ
Data sprawy:
2003-09-23
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie braku jednoznacznego uregulowania w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP statusu prawnego rozwiedzionego małżonka nie będącego osobą uprawnioną do kwatery.

W ocenie Rzecznika, rozwiązania prawne regulujące sytuację prawną rozwiedzionych małżonków (w szczególności pozostałego w kwaterze rozwiedzionego małżonka nie będącego osobą uprawnioną do kwatery) przyjęte w ustawie z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP są wadliwe. Problematyka ta była już przedmiotem kilku wystąpień do Ministrów Obrony Narodowej oraz do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, jednak uwagi Rzecznika nie zostały uwzględnione podczas kolejnych nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych. Również w projekcie nowelizacji ustawy, druk sejmowy nr 1850 z dnia 28.07.2003 r., nie został jednoznacznie rozstrzygnięty problem rozwiedzionych małżonków, którzy nabyli prawo do zamieszkania w kwaterze i zajmują ją obecnie. Rzecznik nie kwestionuje istoty rozwiązania polegającego na pozostawieniu rozwiedzionym małżonkom decyzji co do dalszego zamieszkiwania w kwaterze. Konieczne jest natomiast, aby istniała możliwość usunięcia z kwatery rozwiedzionego małżonka, który uniemożliwia dalsze wspólne zamieszkiwanie, także w przypadku, gdy jest on osobą uprawnioną do kwatery. Wątpliwości może budzić również brak uregulowania w projekcie nowelizacji sytuacji prawnej rozwiedzionego małżonka w razie zwolnienia żołnierza służby stałej z zawodowej służby wojskowej i otrzymania przez niego odprawy mieszkaniowej, o której mowa w art. 47 ustawy lub prawa do lokalu zamiennego. Rozwiedziony małżonek żołnierza nie będzie uprawniony do skorzystania z określonej w projekcie ustawy pomocy w postaci odprawy mieszkaniowej lub lokalu zamiennego. Zastosowanie wobec żołnierza, który otrzymał odprawę mieszkaniową i osób wspólnie z nim zamieszkujących, trybu usunięcia z lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 41 ust. 6 projektu, powoduje że nawet gdy osobą wspólnie zamieszkują

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-09-23
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej z dnia 26.09.2003 r.