Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie opłaty za wydanie nowego dowodu osobistego z dnia 2003-10-22.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/438197/03/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2003-10-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie opłaty za wydanie nowego dowodu osobistego.

Wielu osób nie stać na uiszczenie opłaty związanej z obowiązkową wymianą dowodu osobistego wynoszącej 30 złotych, a także zapłaty za usługi fotograficzne i dojazd do właściwego miejscowo urzędu gminy. Obecnie z opłaty nie są zwolnione m.in. osoby bezrobotne, w tym również bez prawa do zasiłku, bezdomni oraz osoby w starszym wieku, które otrzymują skromne emerytury i renty. Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje zmianę przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego, tak aby rozszerzyć krąg podmiotów zwolnionych z tej opłaty.

Inf. 10-12/2003, str.34.

2. Pismo RPO z dnia 27.01.2004 r. - prośba o przekazanie ostatecznego stanowiska MSWiA.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-02-24
Opis odpowiedzi:
1/ odp. Podsekretarza Stanu w MSWiA z dnia 14.11.2003 r.
Inf. 10-12/2003, str.34.

2. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (9.02.2004 r.) poinformował, że zdaniem Ministra Finansów wprowadzenie zwolnień z opłaty za wydanie (wymianę) dowodu osobistego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, osób bezdomnych oraz rencistów i emerytów, stanowiłoby nadmierne obciążenie dla budżetu Państwa. Nie przewiduje się więc nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego.
Inf. 1-3/2004, str. 86