Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1-2. W sprawie zakazu łączenia funkcji w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia z mandatem radnego z dnia 2003-11-29.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/451431/03/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2003-11-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1-2. W sprawie zakazu łączenia funkcji w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia z mandatem radnego.

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, członkowie Zarządu i pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie m.in. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego. Rady jednostek samorządu terytorialnego podejmują uchwały o wygaśnięciu mandatów tych osób. Przepis art. 75 ustawy z dnia 6.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wprowadzony nowelizacją z dnia 7.06.2002 r., zawierający analogiczny zapis w stosunku do członków rad kas chorych, budził sprzeciw zainteresowanych środowisk, a wnioski złożone w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego nie zostały rozpatrzone ze względów formalnych m.in. z uwagi na zmianę przepisów. Rzecznik prosi o przedstawienie stanowiska oraz o informację, jakie przesłanki legły u podstaw obowiązującego rozwiązania prawnego.

Inf. 10-12/2003, str.61.

1-2. W sprawie zakazu łączenia funkcji w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia z mandatem radnego.

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, członkowie Zarządu i pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie m.in. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego. Rady jednostek samorządu terytorialnego podejmują uchwały o wygaśnięciu mandatów tych osób. Przepis art. 75 ustawy z dnia 6.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wprowadzony nowelizacją z dnia 7.06.2002 r., zawierający analogiczny zapis w stosunku do członków rad kas chorych, budził sprzeciw zainteresowanych środowisk, a wnioski złożone w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego nie zostały rozpatrzone ze względów formalnych m.in. z uwagi na zmianę przepisów. Rzecznik prosi o przedstawienie stanowiska oraz o informację, jakie przesłanki legły u podstaw obowiązującego rozwiązania prawnego.

Inf. 10-12/2003, str.61.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-05-18
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (10.01.2004 r.) poinformował, że wprowadzenie różnego rodzaju ograniczeń pełnienia określonych funkcji przez radnych lub pracowników samorządowych mieści się w standardach wynikających z postanowień Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Natomiast udzielenie odpowiedzi, jakie przesłanki legły u podstaw rozwiązania przyjętego w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ leży w kompetencji Ministra Zdrowia.
Inf. 1-3/2004, str. 92

2. Minister Zdrowia (3.03.2004 r.) w obszernej odpowiedzi przedstawił uzasadnienie dla wprowadzenia przepisu art. 43 ust. 9 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, który zapobiega ewentualnej kolizji interesów.


1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (10.01.2004 r.) poinformował, że wprowadzenie różnego rodzaju ograniczeń pełnienia określonych funkcji przez radnych lub pracowników samorządowych mieści się w standardach wynikających z postanowień Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Natomiast udzielenie odpowiedzi, jakie przesłanki legły u podstaw rozwiązania przyjętego w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ leży w kompetencji Ministra Zdrowia.
Inf. 1-3/2004, str. 92

2. Minister Zdrowia (3.03.2004 r.) w obszernej odpowiedzi przedstawił uzasadnienie dla wprowadzenia przepisu art. 43 ust. 9 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, który zapobiega ewentualnej kolizji interesów.