Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie ubezwłasnowolnienia z dnia 2003-12-11.

Adresat:
KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA CYWILNEGO PRZY MINISTRZE SPARAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/418864/02/XI/1103.1 RZ
Data sprawy:
2003-12-11
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie ubezwłasnowolnienia.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.09.2002 r., o tej samej sygnaturze, zawierające uwagi dotyczące funkcjonowania instytucji ubezwłasnowolnienia zostało przekazane Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Zdaniem Rzecznika wątpliwości musi budzić fakt, że sądowe procedury ustawy o ochronie zdrowia psychicznego znacznie lepiej niż przepisy o ubezwłasnowolnieniu zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego zabezpieczają standardy ochrony praw osób, których dotyczy postępowanie. W obecnym stanie prawnym złożenie środka odwoławczego od postanowienia o przyjęciu do szpitala jest znacznie odformalizowane, przez co dla osób poddanych procedurze łatwiejsze, mimo iż jego skutki są daleko mniej ingerencyjne niż orzekania o ubezwłasnowolnieniu. Z tego powodu właściwe wydaje się rozważenie ustalenia zasady, że postanowienie o ubezwłasnowolnieniu musi być dostarczone bezpośrednio osobie, której dotyczy postępowanie. Inne zaproponowane przez Rzecznika zmiany dotyczą wprowadzenia standardów procedury opiniowania (diagnozowania), umożliwienia organizacjom obywatelskim udziału w sprawach o ubezwłasnowolnienie, obowiązkowego badania stanu interesów majątkowych osoby, w stosunku do której toczy się postępowanie. Jednocześnie niezbędne jest rozpoczęcie dyskusji nad nowym modelem instytucji ubezwłasnowolnienia. Instytucja powołana w istocie do reprezentowania i ochrony interesu tej grupy niepełnosprawnych, którzy nie są w stanie kierować swym postępowaniem nie może zakładać traktowania osób wyłącznie jako przedmiotu ochrony prawnej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazywanie informacji o efektach prac Komisji.

Inf. 4/2003, str.79.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-01-12
Opis odpowiedzi:
1. Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości (22.12.2003 r.) poinformował, że Komisja podejmie prace legislacyjne w zakresie instytucji ubezwłasnowolnienia.
Inf. Inf. 4/2003, str.80.