Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli z dnia 2003-12-18.

Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/420948/02/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2003-12-18
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli.

Mając na uwadze toczące się w Sejmie prace nad projektem ustawy o ochronie przyrody, która ma znowelizować m.in. ustawę z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt oraz prace nad nowelizacją ustawy z dnia 13.10.1977 r. Prawo łowieckie, Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje problem zgodności z Konstytucją oraz przepisami prawa międzynarodowego norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt, zarówno dzikich jak i domowych, na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli (art. 33 a ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że zdziczałe psy i koty przebywające bez opieki i dozoru człowieka na terenie obwodów łowieckich w odległości większej niż 200 m od zabudowań mieszkalnych i stanowiące zagrożenie dla zwierząt dziko żyjących, w tym zwierząt łownych, mogą być zwalczane przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich). Korespondencja prowadzona w tej sprawie z Ministrami Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi pogłębiła jedynie wątpliwości, których rozwiązanie leży obecnie jedynie w kompetencjach ustawodawcy. Przepis art. 33a został zgłoszony w trakcie prac w Sejmie jako poprawka poselska i mimo negatywnej opinii Rządu, którą przedstawił w Sejmie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm przyjął ten przepis. Niepokój budzą techniki legislacyjne, które pozwoliły na nowelizację pozostającą w drastycznej sprzeczności z ideą ustawy mającej na celu ochronę zwierząt. Wątpliwości budzić musi również praktyka podejmowania decyzji o wprowadzaniu przepisów z uwagi na niewykonywanie ustawowych obowiązków przez zobowiązane podmioty - w tej sprawie są nimi samorządy lokalne zobowiązane do zorganizowania wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki w schroniskach. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o spowodowanie rozważenia w działaniach legislacyjnych Sejmu argumentacji przedstawionej w wystąpieniu.

Inf. 4/2003, str.80.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-05-20
Opis odpowiedzi:
1. Wicemarszałek Sejmu RP (12.05.2004 r.) poinformował, że Prezydium Sejmu skierowało wystąpienie Rzecznika do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w celu rozpatrzenia w trakcie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 2903).
Inf. 4-6/2004, str. 59