Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie pomocy pszenicznej dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi z dnia 2004-08-19.

Adresat:
SEJM KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/405857/02/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2004-08-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie pomocy pszenicznej dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi.

Pomoc pszeniczna przysługiwała rolnikom na podstawie ustawy z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 roku oraz o zmianie niektórych ustaw. Wojewodowie w wyniku rażąco błędnego zastosowania przepisu art. 9 ust. 7 tej ustawy wydawali wytyczne, w których nałożyli na obywateli dodatkowe obowiązki, ograniczając tym samym ich uprawnienie do uzyskania pomocy pszenicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie możliwości dokonania nowelizacji art. 9 przedmiotowej ustawy, co umożliwiłoby poszkodowanym rolnikom otrzymanie rekompensaty z tytułu poniesionych szkód.

Inf. 7-9/2004, str. 33

2. Monit z dnia 21.12.2004 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-02-18
Opis odpowiedzi:
1. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (15.12.2004 r.) poinformował, że Prezydium Komisji, po zasięgnięciu opinii Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, postanowiło nie rekomendować Komisji propozycji inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 roku. Ewentualna zmiana ustawy powinna dotyczyć jedynie wniosków złożonych w terminie, czyli do dnia 28.02.2002 r. i rozpatrzonych negatywnie. Wnioski te powinny być rozpatrzone ponownie, a sposób uzupełnienia i sprawdzenia wniosku powinien być dokładnie określony w przepisie. Omawiany problem można również próbować rozwiązać bez zmiany ustawy. Można rozważyć zastosowanie do wniosków zweryfikowanych negatywnie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących skarg. Być może wojewodowie mogliby rozpatrzyć skargi rolników na niezałatwienie wniosków, co oznaczałoby ich ponowne rozpatrzenie.
Inf. 10-12/2004, str. 92