Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie projektu nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 2004-08-31.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/483966/04/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2004-08-31
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie projektu nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa.

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego byli autorami wspólnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego. Nawiązując do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.05.2004 r. (sygn. K 4/03) w tej sprawie, Rzecznik zauważył, iż proponowane przez resort finansów zmiany treści art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej we wszystkich przedstawionych wariantach nie są zgodne z istotą rozstrzygnięcia Trybunału. Powracają bowiem, tylko w innym sformułowaniu, do poprzedniej koncepcji pominięcia skutków czynności prawnych, z dokonania których może dla podatnika płynąć korzyść w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku. Tymczasem Trybunał wypowiedział się, że podatnik może poszukiwać najbardziej mu odpowiadających rozwiązań cywilno-prawnych, jeżeli rozwiązania takie nie są przez prawo zabronione.

Inf. 7-9/2004, str. 51

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: