Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie terminu przedawnienia należności z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych - kontynuacja wystąpienia z dnia 16.06.2004 r z dnia 2004-10-01.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/440538/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-10-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie terminu przedawnienia należności z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych - kontynuacja wystąpienia z dnia 16.06.2004 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie stosownych działań zmierzających do określenia w ustawie terminu przedawnienia opłat dodatkowych z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie.

Inf. 10-12/2004, str. 17

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-04-12
Opis odpowiedzi:
1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (18.11.2004 r.) poinformował, że do roszczeń o opłaty dodatkowe pobierane za nieuiszczenie opłat za parkowanie na drogach publicznych stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej, gdzie określone są terminy przedawnienia.
Inf. 10-12/2004, str. 17