Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych - kontynuacja wystąpienia z dnia 26.02.2004 r z dnia 2004-10-07.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/426891/02/X/1004 RZ
Data sprawy:
2004-10-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych - kontynuacja wystąpienia z dnia 26.02.2004 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie sygnalizuje, że § 1 rozporządzenia Rady Ministrów regulującego kwestię wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych nie realizuje wytycznych zawartych w art. 44h ust. 10 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, gdyż nie różnicuje wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych w zależności od zakresu udostępnianych danych. Wyliczone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koszty związane z udostępnieniem danych wyraźnie wskazują, że ustalona w rozporządzeniu wysokość opłaty nie jest adekwatna do poniesionych kosztów. Rzecznik zwraca się o podjęcie działań w celu zmiany powołanego przepisu rozporządzenia, tak aby spełniał wszystkie wymogi określone w wytycznych ustawowych.

Inf. 10-12/2004, str. 19

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-01-17
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (4.11.2004 r.) poinformował, że Ministerstwo prowadzi obecnie analizę kosztów udostępniania danych ze zbiorów i rejestrów administrowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, celem przygotowania zmian w przepisach dotyczących opłat za udostępnianie danych. W trakcie prowadzonych prac zostaną wzięte pod uwagę wnioski i propozycje zgłoszone Ministerstwu w omawianym zakresie.
Inf. 10-12/2004, str. 20