Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie ograniczeń w podejmowaniu zatrudnienia u innego pracodawcy przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2004-10-14.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/485907/04/X/108
Data sprawy:
2004-10-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie ograniczeń w podejmowaniu zatrudnienia u innego pracodawcy przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Zarząd Związku Zawodowego "Powszechne Ubezpieczenie" z wnioskiem o kontrolę przepisu art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Przepis ten zakłada, że pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, niezależnie od ograniczeń przewidzianych w ust. 1, nie mogą podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy bez zgody Prezesa Funduszu oraz wykonywać działalności gospodarczej. Zdaniem Zarządu Związku, powołany przepis wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia, nie przewidziane dla pracowników innych funduszów o podobnym znaczeniu. W ocenie Związku kwestionowany przepis narusza zasady konstytucyjne. Zarzuty te wymagają szczegółowego zbadania, bowiem powstaje w tej sprawie wątpliwość co do zachowania zasady proporcjonalności między dobrem chronionym (interesem publicznym) a dobrem podlegającym ograniczeniu (prawami jednostki).

Inf. 10-12/2004, str. 23

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-11-02
Opis odpowiedzi:
1. Minister Zdrowia (15.11.2004 r.) poinformował, że ustawodawca wprowadził w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przepis art. 112 ust. 2, aby zapewnić bezstronność i pełne zaangażowanie w pełnione obowiązki urzędników zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przepis ten, zdaniem Ministra Zdrowia, jest zgodny z Konstytucją, a zarzuty przedstawione przez Zarząd Związku Zawodowego "Powszechne Ubezpieczenie" nie znajdują uzasadnienia.
Inf. 10-12/2004, str. 23