Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie skarg dotyczących pobierania opłat za przejazd autostradą mimo istotnych utrudnień w ruchu pojazdów spowodowanych pracami remontowymi z dnia 2005-01-13.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/483412/04/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2005-01-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie skarg dotyczących pobierania opłat za przejazd autostradą mimo istotnych utrudnień w ruchu pojazdów spowodowanych pracami remontowymi.

W ocenie Rzecznika przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.04.2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą nie gwarantują należytej ochrony praw użytkowników autostrad, nie przewidują bowiem uwzględniania utrudnień w ruchu pojazdów, wynikających z prac remontowych, jako elementu wpływającego na wysokość opłaty za przejazd. Opłaty te mogą być zmienione jedynie po uzgodnieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz muszą uwzględniać warunki określone w umowie koncesyjnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie dokonania nowelizacji rozporządzenia, która wprowadziłaby możliwość zmniejszania wysokości opłat za przejazd autostradą, niezależnie od postanowień umowy koncesyjnej, w przypadku prowadzenia prac remontowych na autostradzie, powodujących istotne utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych.

Inf. 1-3/2005, str. 25

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-06-30
Opis odpowiedzi:
1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (21.03.2005 r.) poinformował, że brak jest ustawowego upoważnienia do dokonania nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.04.2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą. Ponadto zmiany przepisów prawnych, które pociągają za sobą skutki finansowe dla koncesjonariusza, a nie mają odzwierciedlenia w zapisach umowy koncesyjnej wiązałyby się z koniecznością wypłacenia koncesjonariuszowi odszkodowania przez Skarb Państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czyni ustalenia z koncesjonariuszem w celu przyspieszenia realizacji remontu autostrady i minimalizacji utrudnień w ruchu.
Inf. 1-3/2005, str. 25