Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie projektu ustawy o dostępie do pomocy prawnej (kontynuacja wystąpienia z dnia 1.12.2004 r z dnia 2005-02-10.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/481256/04/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2005-02-10
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie projektu ustawy o dostępie do pomocy prawnej (kontynuacja wystąpienia z dnia 1.12.2004 r.,

Inf. 10-12/2004, str. 68).

Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał dodatkowe uwagi w kwestii przyjętych w projekcie rozwiązań dotyczących badania stanu majątkowego osoby ubiegającej się o pomoc, który stanowi przesłankę udzielenia pomocy prawnej. Rzecznik wyraził również wątpliwość, czy wystarczającym kryterium w przypadku kandydata na stanowisko Dyrektora Krajowego Centrum Pomocy Prawnej i Kierownika Biura Pomocy Prawnej jest pięcioletni staż w instytucji publicznej na stanowisku związanym ze stosowaniem lub tworzeniem prawa. Bardzo przydatny byłby dodatkowy wymóg ukończenia aplikacji prawniczej. Ponadto korzystnym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie do udzielania podstawowej pomocy prawnej aplikantów innych niż aplikanci adwokaccy i radcowscy (zamienić poprzednią wersję opisy do WG).

2. W piśmie z dnia 23.02.2005 r. będącym kontynuacją propozycji zmian do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, Rzecznik zaproponował zmiany mające na celu zwiększenie roli studenckich poradni prawnych (klinik prawa) w realizacji ustawy. Również katalog osób mogących nieodpłatnie udzielać podstawowej pomocy prawnej należałoby rozszerzyć na absolwentów prawa i studentów prawa, zwłaszcza tych działających w klinikach prawa.

Inf. 1-3/2005, str.66

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: