Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń ważności karty drogowej z dnia 2005-04-21.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453009/03/VI/610.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-21
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń ważności karty drogowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie, że § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.12.2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych, jest niezgodny z treścią upoważnienia zawartego w art. 42 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym oraz z treścią wzorca art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Ustawa o transporcie drogowym wprowadziła opłaty za przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych. Minister Infrastruktury, z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, wprowadził ograniczenia ważności kart opłaty drogowej. Przedsiębiorcy, w szczególności prowadzący osobiście drobną działalność przewozową, korzystają najczęściej z tzw. winiet dobowych lub siedmiodobowych. Ze względu na małą liczbę zleceń i ograniczony dostęp do jednostek prowadzących dystrybucję kart, dla zabezpieczenia się w razie potrzeby nagłego wyjazdu zakupują oni karty opłaty dobowej lub siedmiodniowej z wyprzedzeniem. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że karty te tracą ważność, gdyż w ciągu tygodnia przedsiębiorcy nie otrzymują żadnego zlecenia. Niektórzy ze skarżących nie mieli świadomości, że karta dobowa jest ważna tylko przez 7 dni od daty jej wydania (zakupu), co spowodowało, że zostali ukarani przez inspekcję drogową za brak ważnej karty opłaty drogowej. Inni natomiast nie mogli uzyskać zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną kartę lub wymienić jej na nową.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-01-18
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 11.01.2007 r., sygn. akt U 3/05).