Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania przychodów z kontraktów menedżerskich (sygn. akt K 11/06) z dnia 2006-03-10.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/489470/04/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-10
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania przychodów z kontraktów menedżerskich (sygn. akt K 11/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący przychodów uzyskanych na podstawie kontraktów menedżerskich. Mimo dokonanych zmian, konstrukcja art. 13 pkt 9 jest nadal nieczytelna zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych. Na podstawie obowiązujących przepisów nie można jednoznacznie stwierdzić, czy przychody z kontraktów menedżerskich są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, czy przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zaskarżony przepis jest sprzeczny z zasadą poprawnej legislacji, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-10-17
Opis odpowiedzi:



Wniosek oddalony (wyrok z dnia 19.07.2007 r., sygn. akt K 11/06).